O Kancelarii

Kancelaria prowadzona jest od 1998r przez radcę prawnego Katarzynę Słupską.

Zespół Kancelarii tworzą jej wieloletni pracownicy i współpracownicy, których wysokie kompetencje prawnicze zostały potwierdzone bardzo dobrymi wynikami w czasie aplikacji oraz egzaminów zawodowych. Wieloletnia wspólna praca, wymiana doświadczeń i zaangażowanie prawników Kancelarii w realizację projektów prawnych, daje rękojmię profesjonalizmu, sprawnego działania oraz satysfakcji Klientów.

Zaufanie Klientów budowane jest poprzez dążenie do dogłębnego zrozumienia specyfiki ich działalności oraz gotowość w zakresie stosowania nieszablonowych rozwiązań problemów prawnych.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, których siedziby mieszczą się na terenie całego kraju - w tym głównie spółek prawa handlowego, tak z kapitałem polskim, jak i z kapitałem zagranicznym. Mamy wieloletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek publicznych, których akcje notowane są na rynku regulowanym bądź rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Świadczymy usługi przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, doradzając w wyborze optymalnej formy działalności. Prowadzimy projekty związane z przekształceniami spółek, doradzamy w procesach ich łączenia, podziału oraz w procesach przejęć.

Działalność Kancelarii prowadzona jest jako wszechstronna pomoc prawna dla Klientów. Udzielamy porad związanych z wykonywaniem już zawartych umów, jak i realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów o charakterze administracyjnym, obowiązujących na danym rynku.

Radcowie prawni i zespół aplikantów świadczą zarówno czynności w zakresie stałego doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, jak również czynności operacyjne związane z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. Oferujemy pomoc w opracowaniu i negocjowaniu umów z kontrahentami oraz doradztwo w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych o szerokim zasięgu. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, administracyjnych, w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.


Uczestniczymy także w negocjacjach z organami rządowymi i samorządowymi, w tym w procesach prywatyzacji prowadzonych przez Skarb Państwa.

W zakresie swojej działalności współpracujemy z innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi oraz z notariuszami, zapewniając tym samym Klientom pełny zakres usług prawniczych.

Kancelaria pro publico bono doradza organizacjom społecznym (Fundacje, Stowarzyszenia), udziela im wyjaśnień i pomaga wypełnić ciążące na nich obowiązki prawne.

Nasz zespół z najwyższą starannością oraz z zachowaniem poufności rozwiązuje problemy prawne Klientów i udziela wszechstronnej pomocy w realizacji ich celów biznesowych.

Wśród prawników Kancelarii są osoby biegle władające specjalistycznym językiem prawniczym zarówno angielskim jak i niemieckim.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu